ร่วมงานจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดโรงพยาบาลแม่ทา


          วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานอำเภอแม่ทา นางอุทัยวรรณ ศิริพล เกษตรอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนางสาวสุธิรา แน่นอุดร นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดโรงพยาบาลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน