ประชุมความก้าวหน้าคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อ.แม่ทา จ.ลำพูน ครั้งที่ 1


          วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา นางอุทัยวรรณ ศิริพล
เกษตรอำเภอแม่ทา เข้าร่วมการประชุมความก้าวหน้าคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อ.แม่ทา จ.ลำพูน ครั้งที่ 1 โดยมีนายโยธิน  ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ทั้งนี้ กำหนดการจัดกิจกรรมแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6 เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนปงแม่ลอบ ม.1 ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน