ร่วมพิธีเปิดการอบรมภายใต้โครงการแปรรูปผ้าทอกระเหรี่ยง(ทอผ้าปูโต๊ะ) ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปี 2563


วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.30 น.  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา นางอุทัยวรรณ ศิริพล เกษตรอำเภอแม่ทา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมภายใต้โครงการแปรรูปผ้าทอกระเหรี่ยง(ทอผ้าปูโต๊ะ) ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปี 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 30 คน ณ หน่วยพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง หมู่ที่ 16 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน