อ.แม่ทา ร่วมอบรมโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 จ.ลำพูน


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ร่วมอบรมโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 จ.ลำพูน กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน