เกษตรแม่ทา…ร่วมใจดูแลรักษาแปลงไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดลำพูน


วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุทัยวรรณ ศิริพลเกษตรอำเภอแม่ทา มอบหมายให้ นายศุภชัย ใจยอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวรวิทย์ ดำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆ นำทีมโดยนายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกันดำเนินการดูแลรักษาแปลงไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดลำพูน โดยมีการใส่ปุ๋ยคอก คลุมโคนต้น รดน้ำ และปลูกซ่อม เพื่อให้ไม้ผลมีการเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูแล้ง ณ แปลงบริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังใหม่ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน