จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในพื้นที่โล่ง ลดปัญหาฝุ่น pm2.5


จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในพื้นที่โล่ง ลดปัญหาฝุ่น pm2.5

เริ่ม 20 ก.พ.-30 เม.ษ.65

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ทางจังหวัดได้มีการประกาศ ห้ามบุคคลทำการเผาในพื้นที่โล่ง ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 เนื่องจากช่วง 1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา พบจุดความร้อนจำนวนมาก จากการตรวจจับของดาวเทียมระบบ VIIR ซึ่งพบจำนวน 2,823 จุด ทำให้เกิดพื้นที่ ที่ถูกเผาไหม้ จำนวน 411,650 ไร่ ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาการสะสมของฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน.อย่างไรก็ตามหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย ปรับต่ำสุดตั้งแต่ 1 หมื่น สูงสุด 2 ล้านบาท จำคุกต่ำสุดตั้งแต่ 1 ปี สูงสุด 20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี หรือนายอำเภอ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเบอร์ติดต่อ

 • ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน 053-562963
 • ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน / ทุกแห่ง สายด่วน 191
 • ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน 1362 หรือโทร 053-232019
 • สายด่วนทางหลวง 1586
 • สายด่วนทางหลวงชนบท 1146
 • นายอำเภอเมืองลำพูน 081-8674377
 • นายอำเภอป่าซาง 081-8674380
 • นายอำเภอลี้ 081-8674419
 • นายอำเภอแม่ทา 081-8674409
 • นายอำเภอบ้านโฮ่ง 081-8674397
 • นายอำเภอทุ่งหัวช้าง 081-8674423
 • นายอำเภอเวียงหนองล่อง 081-8674425
 • นายอำเภอบ้านธิ 081-8674424