เกษตรแม่ทา ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุทัยวรรณ สมหนุน เกษตรอำเภอแม่ทา มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และมีนายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมในการกล่าวรายงาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทาได้มีส่วนร่วมในการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน โดยภายในงานมีการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานต่างๆภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานต่างๆจากทางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง และพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้