ประกาศอำเภอแม่ทา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถวสำนักงานเกษตรอำเภอแมทา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก