เกษตรแม่ทา ร่วมตรวจประเมิน กลุ่มบ้านดีเด่น บ้านทาป่าสัก เตรียมพร้อมก่อนประกวดจริงระดับภาค


วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นางอุทัยวรรณ สมหนุน เกษตรอำเภอแม่ทา ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินกลุ่มบ้านดีเด่น บ้านทาป่าสัก หมู่ที่ 2 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อตรวจประเมินในเบื้องต้นก่อนรับการตรวจประเมินจริงในระดับภาค ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นี้