เกษตรแม่ทา ออกให้บริการปรับปรุงข้อมูล ทบก. พื้นที่บ้านทาดง


วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอุทัยวรรณ สมหนุน เกษตรอำเภอแม่ทา มอบหมายให้นายศุภชัย ใจยอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาววราภรณ์ ปันสุรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกให้บริการปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกพืช และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกร ประจำปี 2565 ตำบลทาสบเส้า ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน