เกษตรแม่ทา นำทีมอารักพืชเยี่ยมเยียนแปลงสมาชิก ศจช.ต.ทาทุ่งหลวง


วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอุทัยวรรณ สมหนุน เกษตรอำเภอแม่ทา ร่วมกับนางสาวสรินทร์ ตันเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวรวิทย์ ดำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับทีมงานกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมนำลงพื้นที่ แปลงเกษตรกร บ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) ตำบลทาทุ่งหลวง ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการศัตรูพืชกับเกษตรกร