เกษตรแม่ทา ร่วมติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลทาปลาดุก


วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นางอุทัยวรรณ สมหนุน เกษตรอำเภอแม่ทา พร้อมด้วย นางสาวมณีรัตน์ ปัญญาสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวรวิทย์ ดำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเทศบาลตำบลทาปลาดุก ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือนซึ่งตกเกณฑ์ TPMAP (Thai People and Analytic Platform) โดยร่วมกันพิจารณาพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงไก่ เพื่อสนับสนุนปัจจัยที่เหมาะสมส่งเสริมให้ครัวเรือนช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ และผ่านเกณฑ์ TPMAP ต่อไป ณ บ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน