เทคนิคการทำลำไยในฤดูให้ติดผลติดต่อกันทุกปี

 

บทนำ

                   ลำไยสามารถขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิดแม้กระทั้งดินลูกรังแต่ดินที่ลำไยชอบมากคือดินร่วนปนทราย  ซึ่งสังเกตได้จากต้นลำไยที่ปลูกตามที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง  ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนและต้องการอากาศค่อนข้างเย็น  โดยเฉพาะในฤดูออกดอกประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม  อุณหภูมิจะต้องต่ำ  (10-20  องศาเซลเซียส)  ซึ่งจะสังเกตว่าถ้าที่ไหนอากาศหนาวเย็นนานๆ  โดยไม่มีอากาศอบอุ่นเข้ามาแทรกลำไยจะมีการออกดอกติดผลดีแต่ในสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งโลกกำลังประสบภาวะโลกร้อนทำให้ฤดูกาลต่างๆเปลี่ยนไปจะสังเกตได้จากบางปีในฤดูหนาวอากาศจะหนาวไม่ติดต่อกันกล่าวคือจะมีอากาศหนาวประมาณ 3-5วัน  อากาศก็จะอบอุ่นขึ้น 1-7วันแล้วก็กลับมาหนาวอีกครั้ง  ซ้ำภัยในบางปีจะมีฝนหลงฤดูมาตกในฤดูที่ลำไยกำลังจะออกดอก  ซึ่งเป็นผลทำให้ลำไยแทนที่จะออกดอกลำไยก็จะแตกใบอ่อนขึ้นมา  ทำให้ลำไยในปีนั้นไม่ออกดอกหรือออกดอกก็ออกดอกไม่เต็มต้น  ทำให้ผลผลิตไม่เต็มที่

                   แต่ในปัจจุบันได้มีเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าวได้ทดลองทำลำไยในฤดูให้ออกดอกและติดผลติดต่อกันทุกปีประสบผลสำเร็จและกำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรทั่วไปซึ่งมีขั้นตอนและวิธีทำง่ายๆคือดังจะได้นำเสนอดังกล่าว

 

          ขั้นตอน/วิธีทำลำไยในฤดูให้ออกดอกติดต่อกันทุกปี

ขั้นตอนในการเตรียมต้น

1.       หลังการเก็บเกี่ยวต้องตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งคือแต่งกิ่งประมาณ 60%ของทรงพุ่ม

2.       ใส่ปุ๋ยคอกประมาณต้นละ  10  กก.

3.       ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลง + สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราและฮอร์โมนบำรุงใบเพื่อเร่งให้ลำไยแตกใบใหม่และป้องกันแมลงเข้ามาทำใบชุดแรกของลำไยและประมาณเดือน  พฤศจิกายนลำไยจะแตกใบใหม่ประมาณ 2 -3  ครั้ง  แล้วแต่สภาพความสมบูรณ์ของต้นแต่ถ้าจะให้ผลดี  ต้องเร่งให้ลำไยแตกใบอ่อนอย่างน้อย 3  ครั้ง

 

1.       ขั้นตอน/วิธีการกระตุ้นให้ลำไยออกดอก

1.       ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน  (10-20  พย.)ฉีดพ่นด้วย

1.       น้ำตาลกลูโคตร  (น้ำตาลทางด่วน)  1  กก.

2.       ปุ๋ยสูตร  0-52-34  1  กก.

3.       ปุ๋ยสูตร  0-0-52  1  กก.

 

ผสมกันต่อน้ำ  200  ลิตรฉีดพ่น  2-3  ครั้งห่างกันทุก  7  วัน  เพื่อเร่งให้ต้นลำไยสะสมอาหารและสร้างตาดอกและที่ต้องผสมปุ๋ยสูตร  0-0-52  เพื่อป้องกันไม่ให้

ลำไยแตกใบใหม่ประมาณกลางเดือนธันวาคม  (ประมาณวันที่  10-20  ธค.)  ฉีดพ่นด้วยสารโปรแตสเซียมคลอเรทอัตรา  4  ขีด  ปุ๋ยสูตร 0-52-34  1  กก.  ต่อน้ำ            200  ลิตร  โดยฉีดพ่น2ครั้ง  ห่างกัน  7  วัน จะสังเกตว่าพอพ่นครั้งที่ 2 ใบลำไยจะร่วงประมาณ  30%  และจะเร่งติดต่อกันประมาณ  1  อาทิตย์และประมาณต้นเดือนมกราคมก็จะเห็นลำไยแทงช่อดอกออกมาซึ่งเราก็บำรุงต้นลำไยตามปกติต่อไป

          จะเห็นว่าเทคนิควิธีการที่ทำให้ลำไยออกดอกในฤดูติดต่อกันทุกปีเป็นเทคนิคง่ายๆที่ช่วยเสริมธรรมชาติเพื่อกระตุ้นให้ลำไยออกดอกและวิธีการนี้ไม่ทำไม่ทำให้ลำไย                       ต้นโทรมและสามารถทำได้ติดต่อกันทุกปี  เพราะระบบรากไม่ถูกทำลายต้นทุนในทำต่ำแต่ให้ผลคุ้มค่า  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนายถาวร  ธรรมตา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  โทร.082-1832094

 

 

                                                              ผู้จัดทำ  นายถาวร  ธรรมตา

                                                                        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ

                                                                                    วันที่  5  มีนาคม  2553